Coursinglicentie


Om deel te kunnen nemen aan een coursingwedstrijd moet de windhond in het bezit zijn van een hondenpas en een licentie. Voordat deze coursinglicentie kan worden aangevraagd, moet de hond aan een aantal voorwaarden voldoen en hiervoor een haasvastverklaring behalen.

Om een haasvastverklaring te behalen, moet de windhond op de juiste wijze het parcours afleggen. Tijdens het afleggen van het parcours, draagt de hond een muilkorf en een rood ren-dekje. De windhond loopt altijd samen met een andere windhond van hetzelfde ras. Tijdens de course moet de hond zijn eigen course lopen, hij mag hierbij de andere hond niet hinderen. De windhond moet laten zien dat hij alleen achter "het haas" aan kan jagen. Nadat de windhond twee goede beoordelingen van de jury heeft behaald, heeft hij zijn haasvastverklaring gehaald.


Aanvraag hondenpas en licentie


Nadat de windhond een haasvastverklaring heeft behaald, kan de hondenpas en de licentie worden aangevraagd. Deze aanvraag vind plaats via de ren- of coursingvereniging waar je lid van bent.
Bij de aanvraag moet je de volgende gegevens inleveren:


Heb je een Whippet of een Italiaanse windhond, dan moet ook het meetresultaat van de meting ingeleverd worden.